telefon ikona +385 44 494 685  |  info@tridom.hr

TPad

  

 

Tvrtka TRIDOM d.o.o. kao uvoznik i distributer predstavio je tritu niz elektronskih i elektri?nih aparata, koji upotpunjuju na niz automatskih vrata i pribora za vrata ili kao stand-alone ure?aja koji su od interesa za nae trite. Proizvodi iz programa tpad su dostupni u svim trgovinama nae tvrtke kao i kod i naih agenata. Tako?er su dostupne u naoj web trgovini na www.tridom.hr / shop. Svi nai postoje?i i novi korisnici automatskih vrata imaju pravo na posebne uvjete prilikom kupovine tpad. Nazovite nas!

CS70 Tel 43 Videofon IPD01 Prstni odtis
Tabli?ni ra?unalniki Pametni telefoni Videodomofoni Videonadzor Kontrola Pristupa

 

 

Tpad tabli?ni trgovina