telefon ikona +385 44 494 685  |  info@tridom.hr

Akcija garažna

domLINE xx

DomLine-Tridom-1 DomLine-Tridom Grancija 12_let

DomLINE garažna vrata izra?ena su od uskih ili širokih plo?a koje su sa svojim neutralnim dizajnom i razli?itim dodatcima pogodna za najšire korištenje. Tridom DomLINE garažna vrata dostupna su u razli?itim bojama i dimenzijama prema vašim potrebama. Sva Tridom vrata punjena su sa 40 mm poliuretanske izolacije i odli?no toplinski izolirana (K=0,78 W/mK), ?vrsta i stabilna ?ak i pri ve?im širinama, sigurna i jednostavna za korištenje..


PDF Garažna vrata Tridom

Osnovne karakteristike sekcijskih garažnih vrata Tridom

Beli-ALU-tecaji-Tridom Varnostno-oblikovane-lamele sekcijska_garazna_vrata_domline_lamela

Bijeli aluminijski okovi 

Sigurno oblikovane lamele,
što onemogu?uje prignje?enje prstiju

Koeficijent toplinske izolacije:
K 0,78 /m2Ka

Okovje-vrat-vroce-pocinkano Dvojna-najlon-tekalna-kolesa

Okviri vrata uklju?uju?i torzione opruge su vru?e pocin?ani 

 

Dvostruki najlonski pomi?ni kota?i s ležajevima koji osiguravaju tihi rad bez habanja
pogon-za-garazna-vrata-tridom

Potpuna automatizacija

Tridom garažna vrata se  
elektri?kim pogonom
otvaraju i zatvaraju pomo?u

daljinskog upravlja?a                          

                          


sekcijska_garazna_vrata_barve sekcijska_garazna_vrata_barvnakarta

Standardne boje

Drveni dekor

RAL boje po narudžbi

Zeleni banner_upit_HR

Zeleni banner_garancija_HR

Zeleni banner_akcija_HR

Zeleni banner_ogled_HR