telefon ikona +385 44 494 685  |  info@tridom.hr

Industrijska PVC brzopotezna vrata

DITEC industrijska PVC brza vrata  se kosrite i ugra?uju na sve industrijske i trgova?ke objekte, tako?er nude mnoge prednosti:


DITEC industrijska PVC brza vrata pruaju i sigurno i u?inkovito poslovanje
DITEC industrijska PVC brza vrata su brza i izdrljiva
Jedan ote?eni dio vrata moe se brzo i jednostavno zamijeniti

DITEC industrijska PVC brza vrata mogu biti prozirno ili u bilo kojoj
kobinaciji boja - da su u skladu s vaim ukusom, tako?er nudimo i 
grafi?ki dizajn ...

Indu-PVC-hitrotekoca-vrata-ENERGY Indu-PVC-hitrotekoca-vrata-FLASH Indu-PVC-hitrotekoca-vrata-SECTOR
PVC brza
vrata Energy
PVC brza
vrata Flash
PVC brza
vrata Sector
Indu-PVC-hitrotekoca-vrata-SMART Indu-PVC-hitrotekoca-vrata-TRAFFIC
PVC brza
vrata Smart
PVC brza
vrata Traffic

Zeleni banner_upit_HR

Zeleni banner_garancija_HR

Zeleni banner_akcija_HR

Zeleni banner_ogled_HR