telefon ikona +385 44 494 685  |  info@tridom.hr

Industrijska PVC vise?a vrata Flap xx

Indu-PVC-nihajna-vrata-FLAP-1 Indu-PVC-nihajna-vrata-FLAP-2

Industrijska PVC vise?a vrata FLAP su pouzdana i jednostavna vise?a vrata,
dostupna u tri verzije ::

Standard
Mehani?ko otvaranje i zatvaranje vrata pomo?u opruge


Contact
Poluautomatska ina?ica industrijskih PVC vise?ih vrata FLAP kod kojih pneumatski cilindar
otvara krila vrata. Cilindar se aktivira pri mehani?koma potisku vrata i omogu?ava otvaranje vrata 
u oba smjera. Zatvaranje vrata je pomo?u opruge


Automatic
Industrijska PVC vise?a vrata FLAP se pomo?u daljinskog upravlja?a otvaraju na daljinu.
Vrata se mogu otvoriti samo u jednom smjeru. Zatvaranje vrata je pomo?u oprugeIndustrijska PVC vise?a vrata FLAP mogu biti opremljena s razli?itim vrstama zavjesa koje se podudaraju s
DIN 4102 standardom:

  • transparentne vatrootporne zavjese
  • gumene zavjese
  • bojani PVC


PDF Industrijska PVC vise?a vrata

Zeleni banner_upit_HR

Zeleni banner_garancija_HR

Zeleni banner_akcija_HR

Zeleni banner_ogled_HR