telefon ikona +385 44 494 685  |  info@tridom.hr

Bull 5

Ograde

6  Ograde su pratile ?ovjeka tijekom njegove povijesti ogra?ivanja imanja, posjeda, zemlje, a danas je izbor jo i iri. Rrazli?ite vrste ograda funkcionalno i estetski su uklju?ene u izgled Vaeg doma. Osim zatite objekta, vlasnik ogradom
prua sigurnost svom domu, dok u nekim slu?ajevima tako?er ograda titi i od neeljnih pogleda prolaznika.

 

U svakom slu?aju, ne bismo smjeli zanemariti estetske komponente ograde.

Ograda treba naglasiti ?injenicu da se iza nje nalazi

Va dom u puno?i svoje ljepote, i treba se obratiti pozornost prilikom odabira materijala,   
vrtne ograde, balkonske ograde i druge tipove potrebno je razmotriti po slijede?im pitanjima: oblik objekta i okolice, u kojoj
Va dom nalazi.

Vlastiti dizajn i stil uz stru?no savjetovanje i dugogodinje iskustvo bit ?e od velike pomo?i u
odabiru prave vrste ograde, pravih materijala te najljepih mogu?ih oblika za Vau novu ogradu.

Tridom-VRTNE-OGRAJE Tridom-balkonska-ograja Tridom-INDUSTRIJSKA-OGRAJA
 Vrtne ograde  Balkonske ograde  Industrijske ograde

 

 

 

 

 

Zeleni banner_upit_HR

Zeleni banner_garancija_HR

Zeleni banner_akcija_HR

Zeleni banner_ogled_HR