telefon ikona +385 44 494 685  |  info@tridom.hr

Bull 5

Industrijske ograde

industrijska-ograja-Tridom-1 industrijska-ograja-Tridom-2

Industrijski panel ograde se koriste za zatititu komercijalnih i industrijskih
objekta, dje?jih vrti?a i kola , parkova i parkiralita , farmi i poljoprivrednog zemljita , sportskih terena i ku?ica.
Paneli su izra?eni od 5 mm debljine, pocin?ane ice i plastike s elektrostati?koim premazom
boja , kao iindustrijska ograda plo?a osigurava dugi vijek trajanja , bez odravanja .

Moete birati izme?u panela razli?itih visina - 600 mm, 1000 mm, 1200 mm , 1500 mm, 1700 mm , 2000 mm,
24 00 mm . Kako bi se pove?ala stabilnost i trdnopst plo?e , s obzirom na visinu plo?e ako duljina lemljenje
reljefni poja?anje V - obliku osnovne boje je zelena RAL 6005 , a po izboru mogu biti obojane
u bilo koje nijanse RAL .

Najve?a prednost industrijske panel ograde je u vrlo dobrom odnosu izme?u kvalitete i
cijene . Dakle , to je vrlo korisno za zgrade s velikom koli?inom ograde jer ?e utedjeti . Instalacija panel ograda je jednostavna .
Moete kombinirati izme?u montanih temelja ili parapet zida , ili ?e nai instalateri provoditi sklop
ograde uklju?uju?i i betoniranje u A-nosa? .

Zeleni banner_upit_HR

Zeleni banner_garancija_HR

Zeleni banner_akcija_HR

Zeleni banner_ogled_HR