telefon ikona +385 44 494 685  |  info@tridom.hr

Garancija

U naem radu koristimo kvalitetne materijale, radimo s pouzdanim dobavlja?ima, vjebamo precizno izvrenje i naporan rad za vae dugotrajno zadovoljstvo.

Unato? tome moe se dogoditi da imate primjedbe na izvren rad, da do?e do tehni?kih kvarova... Jamstva na proizvode i rad, su oni koji osiguravaju da ?e se utvr?eni nedostaci ili greke ispraviti brzo, profesionalno i besplatno u vremenu trajanja jamstva.

Jamstveni rok

Garana vrata: 12 godina.

Dvorina vrata: 2 godine.

Elektri?ni pogoni: 2 godine.

Ograde: 2 godine.

Industrijska vrata: 2 godine 

Svi radovi oko ugradnje ure?aja: 2 godine.

 

 garancija-certifikati-Tridom

Zeleni banner_upit_HR

Zeleni banner_garancija_HR

Zeleni banner_akcija_HR

Zeleni banner_ogled_HR