telefon ikona +385 44 494 685  |  info@tridom.hr

Polukruna staklena vrata

Ditec_Tridom_polkrozna_steklena_vrata2 Ditec_Tridom_polkrozna_steklena_vrata3

Ure?enje poslovnih i javnih zgrada u modernom, ponekad ?ak i u industrijskom stilu, koji je  
sve popularniji. Polukruna staklena vrata moraju biti u skladu s tehnolokim i estetskim
zahtjevima modernih arhitekata i odgovaraju?i se stopiti s ostatkom pro?elja zgrade.

DITEC zakrivljena staklena vrata omogu?uju arhitektima slobodnu matu, jer oni mogu dizajnirati
Vrata prema vaim eljama. Moderna polukruna staklena vrata s mirnim i nesmetanim radom u?init ?e 
ulaz funkcionalnijim i na taj na?in cijela zgrada ?e dobiti notu elegancije i prestia. Hoteli, restorani, poslovni centri
i druge prestine zgrade su naj?e?a mjesta gdje ?ete vidjeti zakrivljena staklena vrata.

Instalacija, pouzdanost i pametna Ditec polukruna staklena vratia nude brz i jednostavan prolaz. Ditec vrata dolaze u paketu
s razli?itim senzorima, bravama i ostalim priborom. Nude sigurnost i lako?u odravanja.

.

 

PDF Polukruna staklena vrata

Zeleni banner_upit_HR

Zeleni banner_garancija_HR

Zeleni banner_akcija_HR

Zeleni banner_ogled_HR